REGULAMIN  WYNAJMU I POBYTU W DOMKACH OŚRODKA „STĘPINKA”

 1. Koszt pobytu ustalany jest od długości pobytu i liczby osób.
 2. Koszt pobytu obejmuje zakwaterowanie, pościel, media.
 3. Płatne dodatkowo jest wypożyczenie rowerów.
 4. Każdy z domków wynajmowany jest na doby.
 5. Doba hotelowa trwa od godziny 16.do godziny 13.00 dnia następnego.
 6. W dniu zakwaterowania użytkownik zobowiązany jest dokonać opłaty za pobyt.
 7. Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zadeklarowanych podczas najmu.
 8. Zabrania się przebywania osób trzecich ( nie objętych rezerwacją) w domku.
 9. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowgo i ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas pobytu. tj. zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych i nie zakłócania ciszy osobom przebywającym w Ośrodku.
 10. Zabronione jest używanie własnych kuchenek i piecyków elektrycznych oraz urządzeń dogrzewających.
 11. Podczas korzystania z kominków (piece wolnostojące) zabrania się pozostawiania rzeczy na obudowach lub w pobliżu. Do otwierania drzwiczek od pieców używa się specjalnych, wyłożonych rękawic. Zabrania się używać kominków niezgodnie z przeznaczeniem.
 12. Palenie papierosów w domkach jest zabronione i odbywa się wyłącznie na zewnątrz, przy grillach kamiennych.
 13. Zabawy dzieci na placu zabaw oraz korzystanie z huśtawek wyłącznie pod opieką dorosłych.
 14. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem, że nie będą zagrażały bezpieczeństwu osób na obiekcie. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi właściciel psa.
 15. Wynajem domku i korzystanie z urządzeń odbywa się tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
 16. Wynajem domku przez klienta oznacza akceptacje regulaminu.
 17. W przypadku nie przestrzegania regulaminu właściciel zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wykwaterowania.

 

Regulamin zachowania i postępowania na terenie stajni „Ośrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego „Stępinka”” –Zasady bezpieczeństwa

 1. Dzierżawa konia następuje tylko i wyłącznie w obecności – instruktora jazdy konnej- Andrzeja Ziobrowskiego.
 2. Nie wolno samemu wyprowadzać koni.
 3. Każdy uczestnik jazdy konnej powinien nosić w czasie jazdy strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa tj. kask chroniący głowę, buty na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie, spodnie chroniące nogi przed otarciami.
 4. Na terenie stajni obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
 5. Zabrania się jeździć pod wpływem środków odurzających i alkoholu.
 6. Nie wolno wchodzić do boksu podczas nieobecności instruktora jazdy konnej.
 7. Zabrania się dokarmiania koni ze względu na choroby układu pokarmowego konia.
 8. Nie podchodzić do konia z tyłu.
 9. Podczas jazdy nie najeżdżać na konia poprzednika.
 10. W czasie jazdy w terenie uważać na drzewa, gałęzie, kamienie rozpadliny- nieuważna i nierozważna jazda grozi upadkiem z konia.
 11. Dzierżawca koni- Andrzej Ziobrowski nie ponosi odpowiedzialności z powstałe urazy fizyczne i psychiczne u uczestników jazdy konnej.
 12. Koń jest zwierzęciem płochliwym , dlatego też każda osoba wydzierżawiając konie musi zachować szczególne środki ostrożności.
 13. Wydzierżawienie konia oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

Andrzej Ziobrowski
Ośrodek Rekreacyjno –Wypoczynkowy „Stępinka”

Zapraszamy